Asszertivitás az értékesítésben

A TRÉNING CÉLJA 
A konstruktív érdekérvényesítés értékesítési helyzetekben történő használatának elsajátítása, az asszertív stratégiák és technikák helyes gyakorlati alkalmazása az értékesítés folyamatában. Az értékesítési cél elérése a kommunikációs helyzetek célvezérelt és tudatos irányítása által, melyben mindkét fél igényeinek figyelembe vétele megtörténik; az ellenvetések és kifogások asszertív kezelésének elsajátítása.


GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS 
A mai piaci környezetben már kevéssé életképesek a „rámenős”, agresszívebb értékesítési technikák, helyettük sokkal inkább az együttműködőbb, ugyanakkor messzemenően önérvényesítő megközelítés az, amit a fogyasztásban egyre tudatosabbá váló vevők/ügyfelek elfogadhatónak tartanak. Ez a típusú megközelítés azonban érett értékesítői személyiséget kíván, és a klasszikus értékesítési módszereken túl olyan technikákat, melyek az asszertivitás sajátjai. 
A programon az értékesítési szempontból nehéz helyzetekben tanulják meg a résztvevők a hatékony kommunikáció megőrzését a helyzetnek, célnak és a partnernek megfelelően.  
A tréning nemcsak felszíni stíluselemekre koncentrál, hanem a komplex attitűdöt célozza, hogy belülről, meggyőződésből legyen támogatott a viselkedés.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI 
Feszültségkezelés, én-üzenetek, asszertív technikák, kapcsolatfelvétel, szimpátianyerés, kapcsolatmenedzsment, ellenvetéskezelés, jogérvényesítés, partnergondozás, partner típusa, megtalált motivációk, kérdezéstechnika, igény alapú termékismertetés, zárás.

v2.00