Kommunikációs tréning

A TRÉNING CÉLJA
A kommunikációs készség fejlesztése, a kommunikáció hatékonyságának növelése. A résztvevők számára fontos kommunikációs helyzetek megvizsgálása és megerősítése/korrekciója.


GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS
Kommunikálni mindenki tud, de kevesen tudják azt elérni, hogy mondandójuk hiteles, figyelemfelkeltő, érthető, üzenet értékű és mások számára is fontos legyen. A kommunikáció interakciós helyzet, ami igen komplex és összetett, sok komponens befolyásolja hatékonyságát és eredményét.  A kommunikáció mindig céllal történik, ilyen értelemben a kommunikáció csak eszköz, melynek segítségével elérünk valamit.  A legjobb kommunikátor akkor érte el célját, ha partneréből a kívánt hatást váltotta ki. A kommunikáció hatékonysága csak a válaszreakcióval mérhető. 
Gordius Csoport kommunikációs tréningje ezt a cél tűzi maga elé, amikor a résztvevőkkel olyan kommunikációs helyzeteket gyakoroltat és eszközöket sajátíttat el, melyek a mindennapok gyakorlatában azonnal felhasználhatók lesznek.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI
Nonverbalitás tudatossága, empátia, szempontváltási képesség, pozitív megfogalmazások, értő hallgatás, kommunikációs ügyesség, kommunikációs hatékonyság, információáramlási hatékonyság, írásos kommunikációs készség, interaktivitás.
      

v2.00