Asszertív kommunikáció

A TRÉNING CÉLJA
A pozitív értelemben vett ön- / érdekérvényesítés elsajátítása, asszertív stratégiák és technikák helyes gyakorlati alkalmazása. A kommunikációs helyzetek célvezérelt és tudatos irányítása mindkét fél igényeinek figyelembe vételével, probléma- és konfliktushelyzetek eredményorientált megoldása.


GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS
Az asszertivitásnak a mai napig nincs igazán jó magyar megfelelője, mi a „pozitív értelemben vett érdekérvényesítést” értjük alatta, amely egyszerre fedi a határozott, ám a partner igényeire is reagáló stílust.
A programon az érzelmileg terhelt helyzetekben tanulják meg a résztvevők a hatékony kommunikáció megőrzését a helyzetnek és a partnernek megfelelően.  A tréning nemcsak felszíni stíluselemekre koncentrál, hanem a komplex attitűdöt célozza, hogy belülről, meggyőződésből legyen támogatott a viselkedés.
A program eredményét a résztvevők legalább annyira szokták alkalmazni a magán-, mint munkahelyi életükben, amint megérzik annak erejét.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI
Az agresszív - asszertív és passzív dimenziók, én-üzenetek, önfeltárás, „nem”-et mondás, konfrontálás, megelőzés, asszertív technikák, asszertív stílusok, jogérvényesítés, szimpátianyerés, kapcsolatmenedzsment.

v2.00