Együttműködés és versengés

A TRÉNING CÉLJA
A mindennapokban együtt dolgozó csoportból igazi csapatot formálni, akik hatékonyan és jó hangulatban képesek együttműködni. A résztvevők olyan oldalaikról is megismerhetik egymást, ami eddig esetleg rejtve maradt, ráláthatnak saját „játszmáikra”, működésükre, interakcióikra.

A GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS
A jó csapat titka, hogy a tagok mennyire ismerik egymást, valamint mennyire rendelkeznek közösen elfogadott szabály-, érték- és kommunikációs rendszerrel. 
Az egy munkahelyen dolgozók csoportja még nem csapat. Sokszor egymás mellett élnek a munkatársak, néha a napi tevékenységekben együtt vesznek részt, feladatokat közösen oldanak meg, mégsem beszélhetünk igazi csapatról.
A közös cél az első, ami elkülöníti a csapatot a csoporttól! Amikor valaki tagja lesz egy közösségnek, saját egyéni céljait illesztenie kell a csapatéhoz, és csak akkor lesz hosszú távon gyümölcsöző a tagság, ha ezek egybevágnak. 
Nincs ez máshogy az értékekkel sem. Minden csapatnak van közösen elfogadott viselkedési normája, kommunikációs rendszere, hogy egy nyelvet beszéljenek. 
Ám nem elég érteni a másikat, el is kell fogadni. A tagok minél jobban ismerik egymást, minél inkább tudják, ki hogyan reagál bizonyos helyzetekben, annál hatékonyabb lesz köztük az együttműködés. Ebben az empátiának és a toleranciának nagy szerepe van.
Az együttműködés tanulható, fejleszthető készség. A fent említett összetevőkön kívül még sok komponense van ennek a sokszínű témának, amit mindig az egyedi csoport/csapat igényei szerint dolgozunk fel.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI
Célok meghatározása, értékrend egyeztetése, közös kommunikációs rendszer, csoportdöntés szabályai, helyes visszacsatolás, csoportos feladatmegoldás forgatókönyve, csoportszerepek, empátia és bizalom, egymás ismerete, konfliktuskezelés, problémamegoldás szabályai, együttműködés-versengés helyes aránya, győztes-győztes játszmák.

v2.00