Konfliktuskezelés

A TRÉNING CÉLJA
A résztvevők képessé váljanak a konfliktusok lehetőség szerinti megelőzésére, illetve a kialakult helyzetek legeredményesebb kezelésére, valamint a felgyülemlő feszültségek kontrollálására és jó értelemben vett levezetésére, konstruktív csatornázására.

A GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS
Gordius Csoport a „konfliktus” fogalmát nem kezeli egyértelműen negatívnak, hiszen létezik konstruktív formája. A konfliktus természetes velejárója a munkahelyi környezetnek, tudni kell vele együtt élni, hatékonyan kezelni, sőt adott esetben felhasználni. Hosszú távon nemcsak a munkánk hatékonysága függ ezen képességeinktől, hanem közérzetünk, belső harmóniánk is, ezért elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk konfliktusainkkal és feszültségeinkkel. 
Konfliktusok nemcsak egyéni, de szervezeti szinten is keletkezhetnek, bonyolult csoportközi viszonyok hálóján. Ilyenkor nem a személyiség a személyiséggel kell, hogy hangot találjon, hanem csoportérdekek, strukturális jellemzők, hatalmi pozíciók is színezik a képet. Ezek időben való felismerése és kezelése a szervezet működését és hangulatát is befolyásolja.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI
Megelőző „csapások”, konfliktusjelzések, különböző konfliktuskezelési stílusok adekvát használata, partnerek differenciált kezelése, belső konfliktusaink, változásmenedzsment, sikerek és kudarcok kezelése, szervezeti konfliktusok konstruktív rendezése, csoportos döntéshozatal.

v2.00