EQ

A TRÉNING CÉLJA
A résztvevők képessé váljanak az érzelmi csatornát a munka szolgálatába állítani, a helyzetek érzelmi oldalát felismerni, tudatosítani és a céloknak megfelelően irányítani.

A GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS
Az érzelmi intelligencia az a társas-térbeli készség, amely lehetővé teszi felismerni és szabályozni saját, illetve mások érzéseit, valamint motiválni önmagunkat és környezetünket. Az EQ a szociális hatékonyság és a vezetői eredményesség kulcsa.
A szervezetek a munkakörök meghatározásakor, és általában a felvételnél az úgynevezett „küszöb-kompetenciákat” veszik figyelembe, mint a végzettség és a szakértelem. Mára számos kutatás bizonyította, hogy az érzelmi készségek kétszer olyan fontosak az eredményesség szempontjából, ezek az igazi „siker-kompetenciák”. 
Megérezni a partnert, a munkatársat vagy a vezetőt, nem csak racionális, tény oldalról reagálni az elhangzottakra, meglátni a másikban az embert és hozzá szólni…, ezekről is szól az érzelmi intelligencia. Az ebben való jártasság messze meghaladja az IQ nyújtotta lehetőségeket, új dimenziót nyit a munka világában. 
Az EQ az IQ-val szemben genetikailag nem befolyásolt, valamint élethosszig fejleszthető! A társas helyzetekben való ügyesség tanulható, és minden helyzetben kamatozik, nem korlátozódik egy konkrét munkaterületre. Ha hosszú távon valamibe érdemes fektetni, akkor az az érzelmi intelligencia. 

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI
Érzelmi tudatosság, pontos önértékelés, önbizalom, önkontroll, alkalmazkodás, teljesítménymotiváció, elköteleződés, mások megértése, partnerközpontúság, hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés, vezetés, kapcsolatépítés, együttműködés.


      
 

v2.00