Önismeret – Személyes hatékonyság

A TRÉNING CÉLJA
A résztvevők önismeretének és belső kommunikációjának fejlesztése, amely által saját erőforrásaik felhasználásának hatékonysága megnő. Az önismeret mélyítése kapcsán a saját magukért való felelősségvállalás szintje nő, a célok kitűzése és azok megvalósítása könnyebb lesz.

A GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS
Naponta több ezer gondolatunk szól önmagunkról, melyek tartalma meghatározza viselkedésünket, döntéseinket, mindennapi sikereinket és kudarcainkat. 
Gordius megközelítés ezektől az alapoktól indít.
A klasszikus teszteken és kérdőíveken kívül változatos módszertannal és gyakorlatokkal mérjük fel a résztvevők személyiségét, kognitív és interperszonális készségeit. Ily módon megismerve lehetőségeiket és a belső tartalékokat, képessé válnak ezek maximális kiaknázására, míg az esetleges gyengébb pontok a további önképzés fókuszába kerülnek. 
A személyiség nyitottá és motiválttá válik a fejlődésre, az új készségek befogadására, és azok átültetésére a gyakorlatba.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI
Öntudatosság, önkontroll, önértékelés és önbizalom, emlékezet és figyelem, empátia, interperszonális készségek, a gondolkodás rugalmassága, motiváció, partnerre szabott kommunikáció, konfliktus- és feszültségkezelés, célkitűzés. 
      

 

v2.00