Vezetői önismeret

A TRÉNING CÉLJA
A vezetők önismeretének és belső kommunikációjának fejlesztése, amely által vezetői funkcióikhatékonyságát saját erőforrásaik felhasználásával növelhetik meg.

GORDIUS MEGKÖZELÍTÉS

Naponta több ezer gondolatunk szól önmagunkról, melyek tartalma meghatározza viselkedésünket, döntéseinket, mindennapi sikereinket és kudarcainkat. A Gordius megközelítés ezektől az alapoktól indít.
A klasszikus teszteken és kérdőíveken kívül változatos módszertannal és gyakorlatokkal mérjük fel a résztvevők személyiségét, kognitív és interperszonális készségeit. Ily módon megismerve lehetőségeiket és a belső tartalékokat, képessé válnak ezek maximális kiaknázására, míg az esetleges gyengébb pontok a további önképzés fókuszába kerülnek. 
A személyiség nyitottá és motiválttá válik a fejlődésre, az új készségek befogadására, és azok átültetésére a gyakorlatba. 
A tréning végére a résztvevők tisztába kerülnek saját erőforrásaikkal és lehetőségeikkel, valamint új technikákat ismernek meg ezek maximális kihasználásához. A gyengébb készségek magasabb szintre emelése már a képzés alatt megkezdődik, de ezek folyamatos fejlesztéséhez mind motivációt, mind eszközöket kapnak, hogy visszatérve a mindennapokba az elindított folyamatok ne veszítsenek a lendületükből.

A PROGRAM FÓKUSZPONTJAI

Az önismeret elméleti kerete, vezetői szerep, irányítási kompetenciák, a számonkérés-ellenőrzés és motiválás kompetenciái, a fejlesztő vezető kompetenciái, öntudatosság, önértékelés, önbizalom, a gondolkodás rugalmassága, partnerre szabott kommunikáció, célkitűzés.

v2.00