Akciócsoport Tanulás


Az Akciótanulás (Action Learning = AL) egy olyan dinamikus folyamat, amelynek során 4-8 főből álló csoport vállalati projekteket támogat, illetve valódi eseteket, problémákat tár fel és old meg.
A folyamat középpontjában a tanulás maximalizálása áll: valamennyi résztvevő tanul a saját projektjéből és tanul a mások által behozott problémákból egyéni önismereti, valamint  csoport és vállalati szinten.
Az AL csoport célja, hogy minden csoporttag a saját tempójában fejlődjön azokon a területeken, amelyek számára, illetve az általuk betöltött pozícióban a legfontosabbak.
Ez a folyamat kognitív és érzelmi szinten egyaránt erőteljes, és hatása az egyén és csoportszintű változások mellett a szervezeti szintű változásokban is megfigyelhető. 


Az AL csoport folyamata

Az AL csoport 4-8 főből és egy facilitátorból áll.
Valamennyi csoporttag felváltva kerül az ügyfél (projektgazda) szerepbe, miközben a többiek coach-ként működnek.

Az ügyfél bármilyen szervezeti témájú projektet, esetet vagy problémát behozhat, amelyre jobban rá akar látni, meg akar oldani, vagy amelyben előbbre akar lépni.

A coachok feladata, hogy támogassák, konfrontálják az ügyfél szerepében lévő csoporttagot, hogy az eljusson a kitűzött céljáig.

A facilitátor biztosítja, hogy az ügyfél elegendő támogatást kapjon a csoporttól, facilitálja a munkát, biztonságot teremt, támogatja a coachokat és mindenki számára maximalizálja a tanulást.


Készségek, melyek az AL csoport során fejlődnek

-  prezentálás (az eset elmondása)
-  célok kitűzése (Mit akarok elérni az ülés végére?)
-  döntéshozatal (a megoldási opciók közül való választás)
-  visszajelzés adása, elfogadása
-  kérdésfeltevés
-  aktív hallgatás
-  reflexió önmagamra és másokra, valamint csoportfolyamatokra
-  együttműködés a cél érdekébenAz AL csoport működésének hatása a résztvevőkre és a szervezetre

-  Kialakul egy biztonságos és támogató tanuló közösség, ami különböző  szervezeti egységek között jön létre, erősítve ezzel kapcsolatokat és kommunikációt.
-  A résztvevők tapasztalati úton sajátítanak el különböző coaching stílusokat és technikákat, amelyekkel azután saját beosztottaikat is tudják támogatni
-  A feldolgozott eseteken keresztül bővül és többek számára elérhetővé válik a szervezeti belső tudás.
-  A hozott esetek és az arra adott reakciók által felimerhetők lesznek a hatékonyan működő stratégiák.

v2.00