Online módszertan

Az online tesztelés idő-, energia- és költséghatékony formája a pszichológiai elemzések elkészítésének. Az online tesztelés rugalmas, gyors, és a földrajzi távolságokat is áthidalja, így költségtakarékos formája a munkaerőkiválasztás támogatásának vagy éppen az önismeret mélyítésének.

A tesztek eléréséhez a Gordius Csoport egy belépési kódot küld a felhasználónak, aki a Gordius Csoport honlapjáról ezután direkt elérésben, online, bármikor ki tudja tölteni a kívánt teszt(ek)et.

Az online tesztelés a következő célok esetében lehet javasolt:

 • önismeret
 • fejlesztési fókuszok meghatározása
 • szűrés-kiválasztás

Gordius Csoport kizárólag validált és sztenderdizált teszteket alkalmaz a folyamat során, amelyeket szakképesítéssel rendelkező klinikus pszichológus értelmez.

Gordius Csoport  10 fő személyiség-, illetve készségmodult mér fel pszichológiai szaktesztek segítségével, amelyek összesen 30 almodulra bonthatóak fel.

A modulok a következők:

Vezetői attitűd

 • Teljesítményközpontú szemlélet
 • Humánközpontú szemlélet
 • Rendszerközpontú szemlélet
 • Hatalomközpontú szemlélet

Felelősségvállalás

 • Felelősségtudat
 • Szorongásmentesség
 • Irányító készség
 • Dominancia
 • Kapcsolati készség
 • Szociális fellépés

Gondolkodási stílus

 • Analógiás gondolkodás (összefüggések meglátása)
 • Fogalmi ítéletalkotás
 • Memória

Időgazdálkodás

 • Szervezési és döntéskészség

Motivációs bázis

 • Kívülről motiváltság (külső jutalmak)
 • Belülről motiváltság (feladat érdekessége)
 • Intellektuális kihíváskeresés
 • Ambíció

Feszültségkezelés

 • Terhelhetőség
 • Tolerancia

Konfliktuskezelés

 • Versengés
 • Alárendelődés
 • Elkerülés
 • Kompromisszumkeresés
 • Problémamegoldás

Akarati-indulati élet

 • Önbizalom
 • Önkontroll
 • Viselkedési kultúra

Fejlődési potenciál

 • Érzelmi intelligencia
 • Empátia
 • Rugalmasság

Gordius Csoport kizárólag nemzetközileg elismert, Magyarországon is több ezer főn sztenderdizált és validált szakteszteket alkalmaz a felmérésben!
      

v2.00